Pannoc - Superior Quality
NL   EN   FR

Pannocort - 30 g

Terug naar overzicht »

Pannocort
1% CREME met 1% hydrocortisone acetaat = KLASSE IV (laag potente corticosteroïden)

Indicaties:
- Huidontstekingen van ALLERGISCHE aard, JEUKEND of VOCHTAFSCHEIDEND (zoals insectenbeten, contactdermatitis, jeuk).
- Eczeem.
- Psoriasis van de gevoelige huid.

Samenstelling:
- De werkzame stof in dit middel is hydrocortisone acetaat. 1 g crème bevat 10 mg hydrocortisone acetaat.
- De andere stoffen in dit middel zijn: cetostearylalcohol, glycerol, natriumlaurylsulfaat, metylparaoxybenzoaat, gezuiverd water.

Dosering en wijze van toediening:
Breng een kleine hoeveelheid Pannocort (bijvoorbeeld de hoeveelheid zo groot als een erwt) aan op het letsel en wrijf de crème lichtjes uit. U mag daarna het letsel ofwel aan de lucht blootstellen ofwel afdekken met een gaasverband (een luchtdoorlatend verband). Vermijd het gebruik van een afsluitend verband. Al naargelang de ernst van het letsel kunt u de crème 1 tot 2 maal per dag aanbrengen.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- Bij infecties van de huid (bacteriële of virale infecties, schimmels).
- Bij een dunner wordende huid (huidatrofie).
- Bij (jeugd)puistjes (acne).
- Bij wonden en zweren.
- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
- Breng Pannocort niet aan op slijmvliezen.
- Vermijd contact van Pannocort met de ogen.
- Breng Pannocort niet langdurig aan op grote huidoppervlakten of onder afsluitend verband.
- Slik Pannocort niet in.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Zwangerschap
Breng geen grote hoeveelheden Pannocort aan gedurende de zwangerschap. Gebruik Pannocort ook niet gedurende een lange periode als u zwanger bent.
Borstvoeding
In het algemeen mag Pannocort tijdens de borstvoeding gebruikt worden. Wees wel voorzichtig als u Pannocort op de tepel en het tepelhof aanbrengt om inname van het product door uw baby te vermijden.

Mogelijke bijwerkingen:
Zoals elk geneesmiddel kan Pannocort bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Door opname via de huid is het mogelijk dat er cortisone in uw lichaam terechtkomt. Het risico van deze opname via de huid is groter bij zuigelingen en kinderen. De opname via de huid wordt vergroot door het product:
- op grote oppervlakten aan te brengen.
- aan te brengen onder een afsluitend verband.
- aan te brengen op een beschadigde of ontstoken huid.
- aan te brengen in grote hoeveelheden.
Een eerste teken van systemische effecten (systemisch wil zeggen dat het effect heeft op heel uw lichaam, en niet tot een bepaalde plaats beperkt blijft) kan vochtophopingen in de weefsels zijn. Door de geringe opname door de huid is de kans op systemische bijwerkingen echter zeer gering. Indien deze tekenen zich toch voordoen, neem dan contact op met uw arts.

Huid- en onderhuidaandoeningen
- Verdunning van de huid, met strepen en kleine rode plekken tengevolge van plaatselijke bloedvatverwijdingen. Dit komt vooral voor bij langdurig gebruik.
- Groter worden of opflakkeren van bestaande infecties.
- Groter risico op infecties.
- Huidontstekingen rond de mond.
- Vertraagde littekenvorming.
- Verkleuringen van de huid.
- Overgevoeligheidsreacties zijn zeldzaam maar mogelijk. Ze zijn meestal te wijten aan één van de bestanddelen van de crème-basis.
Als plaatselijke effecten ontstaan, raadpleeg dan uw arts.

Algemene aandoeningen:
Zeer zelden: vochtophoping in de weefsels.

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijwerkingen, neem contact met uw huisarts of apotheker.

 

VRIJE AFLEVERINGInhoud: 30 g

CNK: 0686-212

Houdbaarheid: 36M

© Pannoc 2009 - All rights reserved - Sitemap

site by Go4It Media Group