Pannoc - Superior Quality
NL   EN   FR

Kwaliteit

"Het perfecte product tegen een voordelige prijs-kwaliteitverhouding". Onder dat motto fabriceert en distribueert Pannoc al jarenlang haar eindproducten. Om een uitstekende kwaliteit te garanderen, onderwerpen we onze producten aan een aantal strikte kwaliteitscontroles:

 • Voldoen aan de Belgische grondstofwetgeving:
  Pannoc registreert iedere grondstof bij het ministerie van Volksgezondheid. Dit kan enerzijds door een monografie van een officiële farmacopee in te dienen, anderzijds kan Pannoc zelf een monografie maken als de grondstof niet beschreven staat in een officiële farmacopee. Van zodra de registratie goedgekeurd is, ontvangt Pannoc NV een vergunningsnummer die op elke verpakking vermeld wordt. Deze unieke wetgeving is in geen enkel land van de Europese Unie van kracht is en garandeert de optimale kwaliteit van de Belgische grondstoffen. Zo moet de apotheker geen identiteitsanalyses meer uitvoeren op de grondstoffen. Hij moet enkel de vergunningsnummers bijhouden in een register.
 • GMP-richtlijnen:
  De productie, verpakking en kwaliteitscontrole van de bereidingen gebeuren volgens de geldende GMP-vereisten. GMP-richtlijnen (Good Manufacturing Practises) zijn officiële internationale richtlijnen voor het produceren van geneesmiddelen. In dit kader ontvangt Pannoc NV regelmatig controlebezoeken van de overheid.
 • Eigen kwaliteitscontrole:
  Naast de registratie van iedere grondstof bij het Ministerie van Volksgezondheid en het volgen van de GMP-richtlijnen, voert Pannoc NV zelf extra controles uit op haar eindproducten. Deze moeten voldoen aan de kwaliteiteisen zoals beschreven in diverse farmacopees of eigen monografieën, opgesteld volgens de vereisten van het grondstoffenbesluit.

Dit houdt in:

 • Analyse van de grondstoffen:
  Deze gebeurt via de Europese of een andere officiële farmacopee. Naast de analyse van elke levering van iedere grondstof, controleren we elke individuele verpakking op identiteit.
 • Analyse van het eindproduct:
  • pH, viscositeit:
   • Eerste controle (gebeurt in het labo van Pannoc) 
  • Identiteitsanalyse van alle grondstoffen:
   • Alle grondstoffen aanwezig in het eindproduct
   • Analyse in het labo van Pannoc door middel van dunnelaagchromatografie
  • Microbiologische controle:
   • Analyse van het totaal kiemgetal en specifieke micro-organismen volgens de Europese farmacopee
   • Analyse in het eigen microbiologisch labo
   • PET-testen (Preservative Efficacy Test) in samenwerking met extern labo
   • Gehaltebepaling van de bewaarmiddelen:
    • Analyse door middel van HPLC (High Performance Liquid Chromatography)

© Pannoc 2009 - All rights reserved - Sitemap

site by Go4It Media Group